Salget af etape 2 starter den 30. juni 2021

Grunden

Arbejdsgruppen bag Kløverbakken har i tæt samarbejde med Tegnestuen Flæks og Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S udformet visionen for Kløverbakken:

At skabe et bæredygtigt bofællesskab, hvor miljø, socialt fællesskab og økonomi er ligeværdigt prioriteret.

Kløverbakken

Boliger med visioner

Tæt på naturen

Bofællesskabet Kløverbakken består af 58 huse på en sydvendt skråning i Odder Vest, hvor hele grunden har en enestående udsigt over ådalen og den østjyske natur. Her kan man bo i naturen og have adgang til byen, indkøb og skoler indenfor 1 kilometer.

Kløverbakken anlægges med inspiration fra de gamle landsbystrukturer, med et tydeligt hierarki, hvor boligerne bliver tættere og højere mod områdets centrum.

Som kirken i de gamle landsbyer placeres fælleshuset som den højeste bygning i ”landsbyens” centrum – her samles man til snak og samvær - og her fejres store og små begivenheder.

Boligerne er samlet i små grupperinger, og som i landsbyen bugter og slynger huse og stier sig imellem hinanden.

Landsbystrukturen giver beboerne mulighed for at være en del af fællesskabet på forskellige betingelser: Man kan bo i fællesskabets centrum i en boklynge med direkte udgang til et fælles gårdrum og have en legeplads, værksted eller det store fælleshus som nærmeste nabo. Eller man kan bo i anlæggelsens periferi og opleve en højere grad af privathed. I begge tilfælde vil man have adgang til de samme fællesarealer og fællesfaciliteter, men man vil opleve forskellige grader af privathed i fællesskabet.

Projektet stræber efter en høj grad af sammenhæng mellem bebyggelse, natur og landskab. Derfor anlægges alle matrikler uden synlig markering af skellinjer. Hermed kan naturen trækkes helt op til boligerne og de private terrasser.

Mellem 2-planshusene er der fælleshaver som kan rumme orangerier, højbede, bænke, frugttræer, legepladser mm. Der er mulighed for, at de fælles gårdhaver kan have forskellig karakter og indhold efter bofællesskabets ønsker.

Projektet åbner sig op mod Balle Skov mod øst og Stampmølle Bæk mod syd. Med luft mellem boligerne og det skrånende terræn vil der fra hele bebyggelsen være kig ud til naturen.

I udkanten af bebyggelsen kan der placeres rekreative funktioner, som shelters, bålplads, regnvandssø mm., og da grunden ikke synligt afgrænses, vil bebyggelsen opleves i direkte forlængelse af det omkringliggende landsskab.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sed odio eget tellus facilis cursus. Integer efficitur volutpat nisl, quis tristique tellus tincidunt Interdum ellt male suada fames ac ante ipsum primis invel ornare dui tristiq.

Vil du kontaktes af ejendomsmægler med mere info og en uforpligtende snak om Kløverbakken?